Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Applus+ DIVISIONS
Energy & Industry Division
Industriële inspectie en milieu-inspectie, controle van leveranciers, technische bijstand, niet-destructieve tests (NDT) en technische personeel voor elk type industrie.
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Laboratories Division
Multidisciplinaire labotests en engineering voor productontwikkeling. Conformiteitskeuringen en productcertificering. SYSTEEMCERTIFICERING.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
Automotive Division
Wettelijke keuring van voertuigen en internationale tests van uitlaatgassen en brandstofverbruik.
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA Division
Ontwerp-, engineering-, test- en homologatieservices voor de internationale automobielindustrie. 
Logo Applus IDIADA

Certificatie

De diensten van Applus+ RTD richten zich op waarborging van de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de industriële apparatuur in d nieuwbouwfase en gebruiksfase.
 
Daar waar inspectie en NDO op alle drie de aspecten richt Applus+ Certification zich primair op de wettelijke doelstellingen, te weten waarborgen van veiligheid.
 
Applus+ RTD Certification is een ISO/IEC 17020 geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstantie(CBI) die is aangewezen, aangemeld en erkend voor conformiteitsbeoordeling van nieuwe en in gebruik zijnde drukapparaten, buisleidingen en opslagtanks.
 
Werkveld drukapparatuur (onder ISO/IEC 17020 accreditatie door de Raad van Accreditatie (RvA), aanwijzing door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bij de Europese Commissie (EC):
 
- Conformiteitsbeoordeling volgens Richtlijn 2014/68/EU (PED) modeule A2
- Goedkeuring van lasmethodekwalifiticaties (LK;PQR)
- Goedkeuring en verlenging van lasserskwalificaties (LK; WPQ)
- Intredekeuring
- Keuring voor ingebruikneming
- Herkeuring
- Beoordeling van reparaties
- Beoordeling van wijzigingen
 
Note:
 
Conformiteitsbeoordelingen volgens andere modules dan module A2 worden uitgevoerd onder accreditatie, aanwijzing en aanmelding van een partner EU-CBI, te weten Applus+ Energy & Industry of HPi Verification Services.
 
Werkveld buisleidingen (onder ISO/IEC 17020 accreditatie door de raad van Accreditatie (RvA) en erkenning van autoriteitn zoals Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT):
 
- Nieuwbouw conformiteitsbeoordeling
- Keuring voor ingebruikneming
- Herkeuring
- Beoordeling van reparaties
- Beoordeling van wijzigingen
 
Werkveld opslagtanks (onder erkenning van het bevoegd gezag, te weten provincies, gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten):
 
- Nieuwbouw conformiteitsbeoordeling
- Beoordeling van grote constructies
- Keuring voor ingebruikneming
- Herkeuring
- Beoordeling van reparaties/ wijzigingen
 
 
 
Site map