Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Applus+ DIVISIONS
Energy & Industry Division
Industriële inspectie en milieu-inspectie, controle van leveranciers, technische bijstand, niet-destructieve tests (NDT) en technische personeel voor elk type industrie.
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Laboratories Division
Multidisciplinaire labotests en engineering voor productontwikkeling. Conformiteitskeuringen en productcertificering. SYSTEEMCERTIFICERING.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
Automotive Division
Wettelijke keuring van voertuigen en internationale tests van uitlaatgassen en brandstofverbruik.
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA Division
Ontwerp-, engineering-, test- en homologatieservices voor de internationale automobielindustrie. 
Logo Applus IDIADA

Inspectie van radioactieve stoffen in schroot

INTRODUCTIE
Wanneer er aan een lading schroot een verhoogd stralingsniveau is gemeten en het vermoeden is dat het om radioactieve stoffen gaat, moet een melding worden gedaan aan de handhavende inspectie (De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming). Op de site van de ANVS staat een hoe u de melding dient uit te voeren. Hier is een handreiking geschreven ‘Handreiking metaal en schroot met radioactieve stoffen’. De handreiking kunt u downloadenop de volgende site; https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/richtlijn/2019/03/08/handreiking-metaal-en-schroot-radioactieve-stoffen De melding kunt u doen bij de ANVS: https://anvs.iprox.nl/meldingen
THE Applus+ SOLUTION
Applus+ RTD heeft meer dan 15 jaar ervaring met de inspecties van dergelijke schrootladingen. Wij hebben een vergunning om in Nederland schrootladingen met radioactieve stoffen te inspecteren en de voorwerpen die de radioactieve stoffen bevatten uit de schrootlading te verwijderen. De aangetroffen materialen kunnen wij, met toestemming van de ANVS,  in veel gevallen direct meenemen om dit vervolgens  af te voeren voor hergebruik, verwerking of definitieve opslag.
Na afloop van het werk worden de lege container en de werkvloer gecontroleerd op radioactieve besmettingen. Afsluitend ontvangt u een rapport, waarin het werk en de radioactieve stoffen zijn beschreven.
DOELGROEP
Bij schrootverwerkende bedrijven worden af en toe radioactieve stoffen in een lading schroot aangetroffen. Dit kunnen bijvoorbeeld oude aanwijsinstrumenten met radiumverf zijn of deuren met slakkenwol, maar ook oude bliksemafleiders met radioactieve bronnen.
 
Veel schrootbedrijven hebben bij de weegbrug een stralingsdetector geplaatst die van alle inkomende ladingen schroot het stralingsniveau meet. Bij een verhoogd stralingsniveau gaat het alarm af en zal de lading moeten worden onderzocht door een gespecialiseerd bedrijf.
 
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
 Applus+ RTD heeft meer dan 15 jaar ervaring met de inspecties van  schrootladingen. Wij hebben een vergunning om in Nederland schrootladingen met radioactieve stoffen te inspecteren en de voorwerpen die de radioactieve stoffen bevatten uit de schrootlading te verwijderen.
 
De aangetroffen materialen kunnen wij, in overleg met de ANVS, meenemen om dit vervolgens af te voeren voor hergebruik, verwerking of definitieve opslag. 
Gerelateerde services
 
Site map