Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Applus+ DIVISIONS
Energy & Industry Division
Industriële inspectie en milieu-inspectie, controle van leveranciers, technische bijstand, niet-destructieve tests (NDT) en technische personeel voor elk type industrie.
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Laboratories Division
Multidisciplinaire labotests en engineering voor productontwikkeling. Conformiteitskeuringen en productcertificering. SYSTEEMCERTIFICERING.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
Automotive Division
Wettelijke keuring van voertuigen en internationale tests van uitlaatgassen en brandstofverbruik.
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA Division
Ontwerp-, engineering-, test- en homologatieservices voor de internationale automobielindustrie. 
Logo Applus IDIADA

Opstellen melding voor meldingsplichtige radioactieve stoffen

INTRODUCTIE
Wanneer in Nederland voor van het gebruik van bepaalde radioactieve bronnen, radioactieve stoffen en toestellen geen vergunning is vereist (zie Vergunningaanvraag radioactieve bronnen/stoffen en toestellen), is er veelal wel sprake van meldingsplichtige hoeveelheden radioactieve stoffen, of meldingsplichtige röntgentoestellen.
THE Applus+ SOLUTION
Applus+ RTD kan met u meldingen opstellen. Hiervoor zal een stralingsdeskundige (niveau 2 of 3) van ons met u een afspraak maken voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek zullen de benodigde documenten worden verzameld of opgesteld en bespreken wij met u de tekst van de melding. Daarnaast zal de stralingsdeskundige aan u informatie vragen die als input wordt gebruikt voor het opstellen van de risicoanalyse voor werknemers en de risicoberekeningen voor de omgeving.
 
De stralingsdeskundige zal vervolgens op ons kantoor de melding en de berekeningen uitwerken en deze aan u voorleggen. U kunt vervolgens de complete melding indienen bij het RVO.
DOELGROEP
Meldingsplichtige radioactieve stoffen zijn over het algemeen materialen met radioactieve stoffen van natuurlijke oorsprong. Voorbeelden hiervan zijn Straalgrid en Vormzand (Zirkoonzand). Of u ook daadwerkelijk over meldingsplichtige hoeveelheden beschikt is vastgelegd in de “Uitvoeringsregeling Straling EZ” (Economische Zaken).
 
Van het bezit en gebruik van deze stoffen dient dan melding te worden gedaan bij het RVO van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
 
Röntgentoestellen met een hoogspanning tot 100 kilovolt zijn volgens het Besluit Stralingsbescherming (artikelen 21) meldingsplichtig. Hiervoor geldt vervolgens dat volgens het Besluit Stralingsbescherming melding gedaan dient te worden bij het RVO, van het in gebruik nemen c.q. het buiten gebruik stellen, respectievelijk het in opslag nemen c.q. het uit opslag nemen van een (niet-vergunningplichtig) toestel, zie artikelen 18, 21 en 22. Dit dient te gebeuren middels het formulier "Melding Toestellen".
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Applus+ RTD geeft input voor het volledigen van RVO aanvragen van klanten.
 
Site map