Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Applus+ DIVISIONS
Energy & Industry Division
Industriële inspectie en milieu-inspectie, controle van leveranciers, technische bijstand, niet-destructieve tests (NDT) en technische personeel voor elk type industrie.
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Laboratories Division
Multidisciplinaire labotests en engineering voor productontwikkeling. Conformiteitskeuringen en productcertificering. SYSTEEMCERTIFICERING.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
Automotive Division
Wettelijke keuring van voertuigen en internationale tests van uitlaatgassen en brandstofverbruik.
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA Division
Ontwerp-, engineering-, test- en homologatieservices voor de internationale automobielindustrie. 
Logo Applus IDIADA

Plant Life Management

INTRODUCTIE
Het voorspellen en beheren van een plant tijdens al zijn levensfasen brengt veel uitdagingen met zich mee. Van ontwerpers van nieuwe fabrieksfaciliteiten wordt verwacht dat ze voorspellen welke falingswijzen te verwachten zijn na de bouw en hoe deze kunnen worden beheerd. De impact van onderhouds- en inspectieactiviteiten op de levensverwachting en levenscycluskosten is een ander probleem, terwijl de noodzaak om de levenscyclus van oudere installaties te verlengen, proactief beheer van structurele problemen in verouderde constructies vereist. Als gevolg hiervan heeft Applus + RTD een reeks consulting- en on-site services ontwikkeld in het beheer van plant-life.
THE Applus+ SOLUTION
Applus + RTD heeft in samenwerking met enkele van haar belangrijkste klanten verschillende diensten ontwikkeld om te helpen bij het beheer van fabrieksfaciliteiten in alle levenscycli.
 
Activiteiten bestaan uit het opstellen van schriftelijke schema’s voor de installatie en het instellen van inspectie-intervallen. We kunnen ook input leveren voor ontwerp- en constructiemethoden, waarbij we rekening houden met test- en inspectieactiviteiten.
 
Tijdens constructie en inbedrijfstelling kan Applus + RTD programma informatie voorbereiden en bijwerken op basis van het ontwerp van de installatie en de resultaten van uitgevoerde tests.
Operationele services omvatten:
 • Het bijwerken van geschreven procedures om te voldoen aan de huidige regelgeving
 • Het bijwerken van geschreven procedures om gebruik te maken van de nieuwste technologieën
 • Bepaling van de toestand van de installatie en geschatte rest levensduur
 • Beoordeling van de toestand van de locatie en metallurgie
 • Evalueren van onderzoeken naar de levensduur van installaties
 • On line bewaking van de toestand
 • Herziening van bedrijfsgegevens en de impact ervan op de verwachte levensduur van de plant
 
Site map