Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Applus+ DIVISIONS
Energy & Industry Division
Industriële inspectie en milieu-inspectie, controle van leveranciers, technische bijstand, niet-destructieve tests (NDT) en technische personeel voor elk type industrie.
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Laboratories Division
Multidisciplinaire labotests en engineering voor productontwikkeling. Conformiteitskeuringen en productcertificering. SYSTEEMCERTIFICERING.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
Automotive Division
Wettelijke keuring van voertuigen en internationale tests van uitlaatgassen en brandstofverbruik.
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA Division
Ontwerp-, engineering-, test- en homologatieservices voor de internationale automobielindustrie. 
Logo Applus IDIADA

Refresher straling NORM

INTRODUCTIE
Breng uw kennis weer op pijl, Neem kennis van gewijzigde wet- en regelgeving and U krijgt les van Stralingsdeskundigen direct uit de praktijk. Is het 3 tot 5 jaar geleden dat u een diploma ioniserende straling heeft behaald? Dan is het volgen van de Refresher straling een goed idee!
THE Applus+ SOLUTION
Sinds 6 januari 2018 is het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) van kracht. Dit is een wijziging in de Nederlandse wetgeving voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling. Dit betekent onder andere een aanpassing van het vergunningstelsel, waarbij bijvoorbeeld de ‘oude’ melding wordt vervangen door een registratie en in sommige gevallen door een kennisgeving. Een andere belangrijke verandering is dat bij het praktisch toepassen van straling niet meer gesproken wordt van de benodigde ‘stralingsdeskundige niveau 5A of 5B’, maar van een ‘Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming’ (TMS). Alle in het verleden uitgegeven diploma’s niveau 5A en 5B blijven wel geldig. Van werkgevers wordt nu verwacht dat zij zorgen voor adequate bijscholing. Dit kan bij Applus+ RTD.
 
De Refresher Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Industriële Radiografie en Meet- en regeltoepassingen is geschikt voor mensen die eerder een stralingsdiploma op niveau 5A of 4A hebben behaald. Behalve een herhaling van basiskennis wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen in de normen, en wijzigingen in de wet- en regelgeving.
 
 
Tijdens de studiedag wordt de praktische kennis van ioniserende straling opgefrist aan de hand van de volgende vragen:
 • Wat is ioniserende straling? Ontstaan, soorten.
 • Wat doet ioniserende straling?
 • Wat zijn daarvan de effecten op mensen?
 • Hoe kunnen we straling meten om te weten hoe het met de veiligheid staat?
 • Hoe kunnen we ons tegen ioniserende straling beschermen?
 • Wat is de rol van de overheid?
 
Mensen die werken met NORM en in het bezit van een stralingsdiploma 5B of 4B verwijzen wij naar de Refresher NORM.
 
Meer informatie is te vinden in de brochure. (Leaflet- Refresher straling Tms)
 
Klik hier voor het cursusschema met cursusdata en -prijzen. (Cursusschema Straling 2019)
 
Schrijf je nu in via de website!
 
Of stuur een ingevuld inschrijfformulier naar opleidingen@applusrtd.com. Bij aanmelden voor een cursus is het aan te raden om Applus+ RTD Training te raadplegen over de bezetting van de desbetreffende cursus. Meer informatie is te vinden in de leaflet.
 
Please add document to red arced text: Inschrijfformulier
Please make link to emaildres: opleidingen@applusrtd.com
 
 
 
Site map