Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Applus+ DIVISIONS
Energy & Industry Division
Industriële inspectie en milieu-inspectie, controle van leveranciers, technische bijstand, niet-destructieve tests (NDT) en technische personeel voor elk type industrie.
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Laboratories Division
Multidisciplinaire labotests en engineering voor productontwikkeling. Conformiteitskeuringen en productcertificering. SYSTEEMCERTIFICERING.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
Automotive Division
Wettelijke keuring van voertuigen en internationale tests van uitlaatgassen en brandstofverbruik.
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA Division
Ontwerp-, engineering-, test- en homologatieservices voor de internationale automobielindustrie. 
Logo Applus IDIADA

Stralingsbescherming

INTRODUCTIE
Mensen worden in het dagelijks leven blootgesteld aan straling uit een verscheidenheid aan natuurlijke en door de mens gegenereerde bronnen. Stralingsbescherming wordt gedefinieerd als de middelen en bescherming van mensen, andere levende wezens en het milieu tegen de schadelijke gevolgen van blootstelling aan ioniserende straling.
THE Applus+ SOLUTION
De stralingsbeschermingsafdeling van Applus + biedt inspectie-, advies- en ondersteuningsdiensten voor zaken als het omgaan met radioactieve stoffen en straling besmetting.
 
Applus + heeft meer dan 50 jaar ervaring met stralingsbescherming en ontmanteling. Gesteund door de NDT- en inspectie-expertise van de Applus + Group, hebben we de mogelijkheid om gespecialiseerd personeel en technische methodologie in het hele spectrum van straling en radioactiviteit in te zetten voor klanten op elke locatie over de hele wereld.
 
Wij leveren oplossingen voor alle bedrijven en aannemers die te maken hebben met radioactiviteit en stralingsbesmetting, inclusief het gebruik van röntgenapparatuur of de verantwoordelijkheid voor de behandeling en verwijdering van afvalmateriaal of andere gevaarlijke objecten zoals ionisatierookdetectoren. Onze level-three stralingsspecialisten zijn ideaal geplaatst om on-site advies, consultancy en ondersteuning te bieden; om het risico te beoordelen tijdens stralingsincidenten; en om radioactieve materialen en hun concentratie te identificeren door middel van monsteranalyse in ons radionuclidenlaboratorium (C-laboratorium).
 
Applus + zorgt ook voor het reinigen en upgraden van elektronenvangdetectoren (ECD's) en het reinigen van verontreinigde bronnen en apparatuur. Tijdelijke opslagfaciliteiten voor radioactieve materialen zijn ook beschikbaar. In samenwerking met de klant kunnen we actieplannen, risicoanalyses en studieprojecten leveren, samen met advies over het verkrijgen van vergunningen en vergunningen, evenals inkoop, implementatie, inbedrijfstelling, buitenbedrijfstelling en transport van radioactieve materialen.
 
Applus + is gespecialiseerd in:
 • Werken met kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit
 • Testen op lekkage van radioactieve bronnen
 • Inspectie van radioactieve bronnen en röntgenapparatuur
 • Monitoren van radioactiviteitsmetingen van monsters
 • Leveren van dosis- en dosistempo-meetpersoneel
 • Afleveren van risicoanalyses / beoordelingen van stralingsapplicaties
 • Ondersteunende vergunningsaanvragen voor radioactieve bronnen en röntgenapparatuur
 • Advisering en coördinatie van grote projecten met ioniserende straling (bijvoorbeeld NDT of NORM)
 • Verwijderen en recycleren van ionisatierookmelders Inspecteren en verwerken van met radioactiviteit verontreinigde afvalmaterialen
DOELGROEP
Steeds complexere stralingsbeschermingswetgeving heeft de industrie overal ter wereld extra onder druk gezet op gebieden variërend van de behandeling van radioactieve materialen en beperking van radioactieve besmetting tot de verwijdering en recycling van technologieën, zoals ionisatierookdetectoren.
 
Elke stralingsbeschermingsuitdaging wordt geleid door de noodzaak voor bedrijven om naleving van wet- en regelgeving te waarborgen in elke fase van een operatie met blootstelling aan straling, door middel van passende procedures voor vergunningaanvragen en autoriteiten.
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
De brede ervaring en diepgaande expertise van het stralingsbeschermingspersoneel van Applus +, in combinatie met de NDO en inspectiecapaciteiten van het bedrijf, stellen ons in staat om onze klanten risico's, aansprakelijkheid en kosten te besparen. Onze kennis ondersteunt klanten bij hun wettelijke naleving om de veiligheid van personeel en van het milieu te waarborgen.
Applus+ RTD biedt kwalitatief hoogstaande en innovatieve diensten voor bedrijven in de energie-, olie-, gas-, en chemische industrie. Bedrijven die beschikken over radioactieve bronnen, een röntgentoestel of röntgenapparaat, of werkzaamheden verrichten met (natuurlijke) radioactieve stoffen, dienen een bepaalde stralingsdeskundigheid te hebben en dient zich te houden aan de richtlijnen van de Kern Energie Wet (KEW).
Naast de jaarlijkse inspectie aan de meetopstelling zelf, kunnen wij tijdens het bezoek het beheersysteem op gebied van straling (het Kernenergiewet-dossier met de risicoanalyses en de berekeningen van de stralingsdosis aan de terreingrens) en stralingshygiënische organisatie (deskundigheid) van uw bedrijf of instelling beoordelen en toetsen aan de wetgeving op het gebied van ioniserende straling.
Wanneer er aan een lading schroot een verhoogd stralingsniveau is gemeten en het vermoeden is dat het om radioactieve stoffen gaat, moet een melding worden gedaan aan de handhavende inspectie.
U hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan, dus is ook de betrouwbaarheid van de door u gebruikte meetapparatuur zeer belangrijk. Bij Applus+ RTD kunt u terecht voor het kalibreren van al uw stralingsmeetapparatuur. Wij garanderen u dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kan met uw meetapparatuur.
Materialen, producten of reststoffen kunnen radioactieve stoffen bevatten. Deze radioactieve stoffen kunnen van natuurlijke oorsprong zijn, of kunnen ten gevolge van menselijke handelingen in het product zijn gekomen. De radioactiviteit moet hoe dan ook in kaart worden gebracht. Radioactieve straling, ofwel ioniserende straling, kan namelijk enorm schadelijk zijn voor de gezondheid. Besmetting moet daarom in alle gevallen worden voorkomen. Radioactiviteitsmetingen zijn uitermate geschikt voor het opsporen en in kaart brengen van radioactiviteit.
In verschillende sectoren worden röntgenapparaten gebruikt, bijvoorbeeld in de medische, voedings- of petrochemische industrie. Deze röntgenapparaten of -toestellen hebben een bron van ioniserende straling. Deze straling kan gevaarlijk zijn, dus wanneer deze röntgen apparaten niet meer worden gebruikt, moeten deze volgens het Besluit Stralingsbescherming op een veilige manier verwerkt worden of worden vernietigd.
De KEW, Kern Energie Wet, is in 1963 opgesteld om de veiligheid bij het werken met radioactieve straling te verhogen. In de wetgeving (Besluit stralingsbescherming) is een artikel gewijd aan de noodzaak om de risico's voorafgaand aan het werken met bronnen met ioniserende straling, te inventariseren. Door de risico's van het desbetreffende werk in kaart te brengen, kan een inschatting worden gemaakt van de stralingsdosis bij het reguliere werk met de bronnen en bij mogelijk onbedoelde gebeurtenissen of incidenten. Aan de hand van de risicoanalyse kan bijvoorbeeld worden bekeken of de werkmethodiek moet worden aangepast of aanvullende afscherming nodig is.
Om een diagnose te stellen, wordt in dierenartsenpraktijken vaak gebruikgemaakt van röntgentechniek. De meeste praktijken beschikken over één of meerdere röntgentoestellen. Naast de voordelen die röntgenapparatuur kan bieden om een diagnose te stellen, zitten er ook nadelen aan gebruik van deze apparatuur. De gemiddelde dierenarts en de meeste assistenten weten vaak wel af van de risico’s van ioniserende straling, maar in de praktijk blijkt dat lang niet elke praktijk zich houdt aan de Kernenergiewet (KEW) of het Besluit Stralingsbescherming (BS). In deze overheidsbepalingen zijn de regels voor toepassing van straling, met de nadruk op radioactiviteit, vastgesteld. Dierenartsenpraktijken dienen zich hier ook aan te houden.
In Nederland is het gebruik van radioactieve bronnen, radioactieve stoffen en toestellen, die ioniserende straling uitzenden (röntgentoestellen en elektronenversnellers), in veel gevallen alleen toegestaan als de gebruiker in het bezit is van een Kernenergiewet-vergunning. Voorbeeld van vergunningplichtige radioactieve bronnen zijn meetinstrumenten, zoals Troxler® meetinstrumenten in de wegenbouw of dichtheidsmeters in de chemische industrie. Daarnaast zijn ingekapselde bronnen voor het werk in de radiografie (niet-destructief onderzoek) vergunningplichtig.
Radioactiviteit is een verschijnsel dat niet alleen wordt veroorzaakt door menselijke handelingen. In de aardkorst zijn elementen aanwezig, zoals uranium en thorium, die van nature radioactief zijn. Bij veel processen met producten uit de aardkorst kunnen natuurlijke radioactieve elementen (NORM) zich in procesinstallaties ophopen.
 
Site map