Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Applus+ DIVISIONS
Energy & Industry Division
Industriële inspectie en milieu-inspectie, controle van leveranciers, technische bijstand, niet-destructieve tests (NDT) en technische personeel voor elk type industrie.
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Laboratories Division
Multidisciplinaire labotests en engineering voor productontwikkeling. Conformiteitskeuringen en productcertificering. SYSTEEMCERTIFICERING.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
Automotive Division
Wettelijke keuring van voertuigen en internationale tests van uitlaatgassen en brandstofverbruik.
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA Division
Ontwerp-, engineering-, test- en homologatieservices voor de internationale automobielindustrie. 
Logo Applus IDIADA

Stralingshygiëne in de dierenartsenpraktijk

INTRODUCTIE
Om een diagnose te stellen, wordt in dierenartsenpraktijken vaak gebruikgemaakt van röntgentechniek. De meeste praktijken beschikken over één of meerdere röntgentoestellen. Naast de voordelen die röntgenapparatuur kan bieden om een diagnose te stellen, zitten er ook nadelen aan gebruik van deze apparatuur. De gemiddelde dierenarts en de meeste assistenten weten vaak wel af van de risico’s van ioniserende straling, maar in de praktijk blijkt dat lang niet elke praktijk zich houdt aan de Kernenergiewet (KEW) of het Besluit Stralingsbescherming (BS). In deze overheidsbepalingen zijn de regels voor toepassing van straling, met de nadruk op radioactiviteit, vastgesteld. Dierenartsenpraktijken dienen zich hier ook aan te houden.
THE Applus+ SOLUTION
Veel dierenartsen hebben maatregelen genomen betreffende het veilig omgaan met de röntgenstraling van hun röntgenapparaat, maar dit blijkt niet altijd te voldoen. Er zijn diverse zaken waar een inspecteur op let. In een inzichtelijk en toegankelijk KEW-dossier kan Applus+ RTD deze zaken voor u samenbrengen. We leggen dit KEW-dossier eenmalig voor u aan. Als het dossier compleet is dient het up-to-date gehouden te worden. Dit is niet alleen belangrijk om te voldoen aan de regelgeving, maar het is ook bepalend voor de veiligheid van werknemers. Het periodiek onderhoud komt ten minste eenmaal per jaar terug in uw praktijk.
 
Naast het dossier en de stralingsapparatuur zelf die op orde dienen te zijn, dient u ook uw deskundigheid op orde te hebben. Applus+ RTD regelt voor u een gemandateerde, toezichthoudende deskundige én een geregistreerde, coördinerende deskundige. Zo heeft u al uw zaken op orde. Daarnaast kunt u bij Applus+ RTD Trainingen volgen op het gebied van Stralingsbescherming.
 
Stralingshygiëne in de dierenartsenpraktijk toepassen? Applus+ RTD heeft voor de veterinaire markt een aantal diensten samengesteld, waarbij wij voor uw organisatie een goede start en voor uw veiligheid een goede continuïteit realiseren: Dit doen we middels:
 • Een risicoanalyse voor leden van de bevolking en werknemers van de praktijk en/of terreingrensberekening.
 • Aanleggen van een KEW-dossier.
 • Voor u optreden als coördinerend deskundige.
 • Het uitvoeren van kwaliteitscontrolemetingen of acceptatietest (eerste ingebruikname). Uw toestel wordt gecontroleerd op verschillende parameters, inclusief algemene visuele controle.
 
Contact
 
Wilt u meer informatie over Stralingshygiëne of wilt u gebruikmaken van onze dienst? Neem voor al uw vragen over stralingsbescherming contact met ons op.
DOELGROEP
Wat kan Applus+ RTD stralingsbescherming voor uw praktijk betekenen?
 
Straling kan risico’s met zich meebrengen. Goede stralingshygiëne is van belang om de risico’s te vermijden. Een goede berekening van de dosis voor de stralingsrisicoanalyse is essentieel om een duidelijk beeld van de risico's te krijgen. De risico's en eventuele gevolgen van niet goed functionerende apparatuur zijn door de kleine afstand tot de stralingsbron vrij groot. Reden genoeg dus om voor uw veiligheid de juiste metingen en berekeningen uit te laten voeren.
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Allereerst kan Applus+ RTD alle metingen voor u uitvoeren. Daarnaast leggen we graag het KEW-dossier voor u aan, inclusief risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Bij Applus+ RTD vindt u al deze deskundigheid onder één dak.
 
De deskundigen van Applus+ RTD zijn altijd op de hoogte van de laatste wet en regelgeving omtrent (radioactieve) straling. Door ons in te schakelen, houdt u zich aan de wet en regelgeving. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de veiligheid in uw dierenartsenpraktijk gewaarborgd is en blijft. Dit doen we middels een risicoanalyse en het KEW-dossier dat met periodieke controle up-to-date gehouden wordt.
Measuring Radiation
 
Site map