Applus+ around the world
Close Countries Panel
 • GLOBAL SITE
 • Belgium
 • Brazil
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • India
 • Indonesia
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • México
 • Poland
 • Russia
 • Slovakia
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • UK
 • United Kingdom
 • USA
Close Divisions Panel
Applus+ DIVISIONS
Energy & Industry Division
Industriële inspectie en milieu-inspectie, controle van leveranciers, technische bijstand, niet-destructieve tests (NDT) en technische personeel voor elk type industrie.
Logo RTD Logo VELOSI Logo NORCONTROL Logo Intec Logo K2
Logo Ingelog Logo JAN Logo Kiefer Logo Novotec Logo NRay
Logo PTJava Logo Skc Logo XRay Logo Qualitec
Laboratories Division
Multidisciplinaire labotests en engineering voor productontwikkeling. Conformiteitskeuringen en productcertificering. SYSTEEMCERTIFICERING.
Logo Applus Laboratories Logo Applus Certification
Automotive Division
Wettelijke keuring van voertuigen en internationale tests van uitlaatgassen en brandstofverbruik.
Logo Applus Automotive Logo Applus ITVE Logo NCT Logo Applus Bilsyn Logo K1
Logo Technologies Logo ITVs Logo Riteve
IDIADA Division
Ontwerp-, engineering-, test- en homologatieservices voor de internationale automobielindustrie. 
Logo Applus IDIADA

Vergunningsaanvraag

INTRODUCTIE
In Nederland is het gebruik van radioactieve bronnen, radioactieve stoffen en toestellen, die ioniserende straling uitzenden (röntgentoestellen en elektronenversnellers), in veel gevallen alleen toegestaan als de gebruiker in het bezit is van een Kernenergiewet-vergunning. Voorbeeld van vergunningplichtige radioactieve bronnen zijn meetinstrumenten, zoals Troxler® meetinstrumenten in de wegenbouw of dichtheidsmeters in de chemische industrie. Daarnaast zijn ingekapselde bronnen voor het werk in de radiografie (niet-destructief onderzoek) vergunningplichtig.
THE Applus+ SOLUTION
De aanvraag voor een dergelijke vergunning moet worden gedaan bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).In het Besluit stralingsbescherming wordt informatie gevraagd om een ontvankelijke vergunningaanvraag op te stellen. Naast de gegevens van de aanvrager en de bronnen, wordt door de vergunningverlener ook een risicoanalyse voor de werknemers gevraagd en moeten er voor de toepassingen risicoberekeningen voor de omgeving (terreingrens) worden gemaakt.
 
Applus+ RTD kan met u een dergelijke vergunningaanvraag opstellen. Hiervoor zal een Applus+ RTD stralingsdeskundige (niveau 2 of 3) een afspraak met u maken voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek zullen de benodigde documenten worden verzameld of opgesteld en bespreken wij met u de tekst van de aanvraag.
 
Contact
 
Wilt u meer informatie over Stralingshygiëne of wilt u gebruikmaken van onze dienst? Neem voor al uw vragen over stralingsbescherming contact met ons op. Please link blue arced to our Country adresses page:
DOELGROEP
Ook voor het werken met open radioactieve stoffen is veelal een vergunning nodig. Dit geldt voor werk in laboratoria, maar een vergunning kan ook noodzakelijk zijn voor het werk met materialen met natuurlijke radioactieve stoffen. van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
BELANGRIJKE VOORDELEN VOOR DE KLANT
Daarnaast zal de stralingsdeskundige u vragen informatie te verstrekken, die als input wordt gebruikt voor het opstellen van de risicoanalyse voor werknemers en de risicoberekeningen voor de omgeving.
 
De stralingsdeskundige zal vervolgens op ons kantoor de aanvraag en de berekeningen uitwerken en deze aan u voorleggen. U kunt vervolgens de complete vergunningaanvraag indienen bij het RVO.
Radiation Protection
 
Site map